ویلچر استخر

ویلچر ساده پلی اتیلنی 06

ویلچر ساده 06 تمام پلی اتیلن است و حدود 20 کیلوگرم وزن دارد. بیشترین وزن قابل تحمل این ویلچر 100 کیلوگرم است. شاسی آن دوبل است و دارای زیر پایی و زیر دستی متحرک می باشد. 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید