بالابرنده ویلچر

ویلچر ایستا LEVO مدل Active easy LAE

افرادی هستند که زندگی فعالی داشته اند و زمانی که بایستی از ویلچر استفاده نمایند نیاز به ویلچری دارند که بتواند نهایت فعال بودن را برایشان فراهم سازد. ویلچر ایستا LEVO LAE بدون در نظر گرفتنن محل و موقعیت بیشترین تحرک را فراهم می سازد و شعاع عمکردی عالی دارد. با استفاده از این ویلچر ایستا کاربر به راحتی می تواند بنشیند، بایستد و یا در هر زاویه ای بین این دو موقعیت قرار گیرد و درر نهایت قادر است بیشترین سطح مشارکت را در هر کاری  داشته باشد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید