ویلچر ایستاده

صندلی چرخدار ایستا LEVO مدل Summit LE

صندلی چرخدار ایستا LEVO مدل Summit EL حاصل 40 سال تجربه شرکت LEVO در بازار ویلچرهای ایستا است که به عنوان آینده ویلچرهای ایستا معرفی شده است. با کمک این ویلچر کاربر در هر موقعیت که نشسته باشد می تواند به صورت کامل در موقعیت ایستاده قرار گیرد. این ویلچر به عنوان یک ویلچر ایستا کم ترین میزان وزن را با بیشترین ظرفیت برای کاربران همراه ساخته است.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید