قیمت ویلچر ایستا

ویلچر ایستا LEVO مدل Active easy LAE

افرادی هستند که زندگی فعالی داشته اند و زمانی که بایستی از ویلچر استفاده نمایند نیاز به ویلچری دارند که بتواند نهایت فعال بودن را برایشان فراهم سازد. ویلچر ایستا LEVO LAE بدون در نظر گرفتنن محل و موقعیت بیشترین تحرک را فراهم می سازد و شعاع عمکردی عالی دارد. با استفاده از این ویلچر ایستا کاربر به راحتی می تواند بنشیند، بایستد و یا در هر زاویه ای بین این دو موقعیت قرار گیرد و درر نهایت قادر است بیشترین سطح مشارکت را در هر کاری  داشته باشد.

صندلی چرخدار ایستا LEVO مدل Summit LE

صندلی چرخدار ایستا LEVO مدل Summit EL حاصل 40 سال تجربه شرکت LEVO در بازار ویلچرهای ایستا است که به عنوان آینده ویلچرهای ایستا معرفی شده است. با کمک این ویلچر کاربر در هر موقعیت که نشسته باشد می تواند به صورت کامل در موقعیت ایستاده قرار گیرد. این ویلچر به عنوان یک ویلچر ایستا کم ترین میزان وزن را با بیشترین ظرفیت برای کاربران همراه ساخته است.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید