دستگاه AutoCPAP

دستگاه اتو سی پپ prisma20A weinmann

دستگاه سی پپ prisma20A Weinmann یک اتو سی پپ با تکنولوژی اندازه گیری جدید است و به طور قابل اعتمادی تعیین می کند که آیا اختلالات تنفسی شما در طول شب ناشی از آپنه خواب است یا انسداد. 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید