بای پپ

دستگاه اتو بای پپ devilbiss مدل AutoAdjust

دستگاه اتو بای پپ devilbiss یک دستگاه BPAP با دو مد عملکرد CPAP و تنظیم خودکار است. در قسمت تنظیم خودکار قابلیت تنظیم اتوماتیک فشار بر اساس تنفس وجود دارد. تعریف قابل تنظیمی از آپنه خواب و هایپوپنه برای دستگاه وجود دارد

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید