دستگاه bpap

دستگاه بای پپ Curative مدل FLOTON

دستگاه بای پپ Curative مدل FLOTON یک دستگاه کمک تنفسی بسیار خوب برای درمان بیماران دارای اختلالات تنفسی در حالت خواب است. در این BIPAP با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته فشار اعمالی به بیمار کاملا منطبق با تنفس و بر اساس آن است و به این ترتیب راحتی بسیار خوبی برای بیمار فراهم می سازد.

دستگاه اتو بای پپ devilbiss مدل AutoAdjust

دستگاه اتو بای پپ devilbiss یک دستگاه BPAP با دو مد عملکرد CPAP و تنظیم خودکار است. در قسمت تنظیم خودکار قابلیت تنظیم اتوماتیک فشار بر اساس تنفس وجود دارد. تعریف قابل تنظیمی از آپنه خواب و هایپوپنه برای دستگاه وجود دارد

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید