دستگاه CPAP آمریکایی

دستگاه اتو سی پپ devilbiss مدل Auto Plus

سی پپ devilbiss Auto cpap یک سی پپ با دو قابلیت فشار ثابت و فشار متغیر است. در مد فشار متغیر سی پپ میزان فشار اعمالی را بر اساس تنفس بیمار اعمال می کند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید