سی پپ Sleep One Auto

دستگاه اتو سی پپ KARE Medical مدل Sleep One Auto

سی پپ KARE Medical مدل Sleep One Atou با اعمال کمترین فشار درمانی ممکن راحتی بسیار خوبی برای بیمار فراهم می سازد. کوچک و سبک و به آسانی قابل حمل است.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید