فروش دستگاه سی پپ

دستگاه سی پپ SOMNOsoft 2e

اگر در تنفس با سی پپ های معمولی دچار مشکل هستید سی پپ SOMNOsoft 2e درمان درستی برای شما خواهد بود.دستگاه سی پپ SOMNOsoft 2e دارای راحتی فشار هوشمند softPAP می باشد. 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید