فروش سی پپ

دستگاه اتو سی پپ AirSense 10 Autoset Resmed

دستگاه سی پپ AirSense 10 Autoset Resmed یک دستگاه کمک تنفسی خودکار است که حداقل فشار را برای تسهیل تنفس در اختیار بیمار قرار می دهد. الگوریتم پیشرفته این سی پپ درمان موثری را از طریق کنترل تنفس برای اعمال فشار مناسب پیاده سازی می کند و به طور خودکار فشار را کم و زیاد می کند. 

دستگاه سی پپ BMC RESmart GII

دستگاه سی پپ هوشمند BMC Resmart GII برای درمان بالینی و خانگی آپنه انسدادی خواب طراحی شده است. این دستگاه سی پپ قابلیت تنظیم فشار هوایی مثبت ثابت را با توجه به شرایط بیمار دارد و به صورت فشار ثابت کار می کند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید