پالس اکسی متر انگشتی Nonin 9560

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید