پالس اکسی متر انگشتی Nonin 9590

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید