دستگاه بخور سرد آلپکس GS518

مرطوب کننده آلپکس GS518

دستگاه بخور سرد آلپکس GS518 به اندازه 3/5 لیتر ظرفیت دارد و مساحتی به اندازه 25 متر مربع را پوشش می دهد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید