ترالی کپسول اکسیژن

ترالی کپسول اکسیژن

معمولا برای حمل و جابه جا کردن کپسول اکسیژن خانگی و برخی کپسول های همراه از چرخ دستی های متناسب با کپسول استفاده می شود که به آن ها ترالی کپسول می گویند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید