نازل اکسیژن

نازل اکسیژن

نازل اکسیژن (کانولای بینی) لوله ای پلاستیکی است که از ماده ای شفاف، سبک و نرم ساخته شده و برای رساندن اکسیژن از کپسول به بینی بیمار استفاده می شود. این وسیله متداول ترین ابزار برای تجویز اکسیژن است.

نازل اکسیژن

نازل اکسیژن یک تیوپ پلاستیکی نرم و قابل انعطاف است که به خروجی دستگاه اکسیژن ساز متصل می شود و گاز اکسیژن را تحویل بیمار می دهد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید