برانکاردی

ویلچر برانکاردی ویلچری است که امکانات بیشتری نسبت به نوع ساده دارد و در نتیجه می توان کاربرد بیشتری را نیز از آن انتظار داشت. در این ویلچرها پشتی ویلچر نسبت به انواع دیگر بلندتر است و قابلیت تنظیم زاویه پشتی و زیر پایی در آن وجود دارد. با تنظیم این زاویه ها می توان ویلچر را به حالت تخت درآورد. معمولا افرادی که نمی توانند در طولانی مدت بنشینند از این ویلچرها استفاده می کنند تا بتوانند راحتی بیشتری را برای خود فراهم سازند. این ویلچرها دارای تکیه گاهی برای سر هم هستند. به دلیل قابلیت تخت شدن به این ویلچرها ویلچرهای تخت شو و یا ویلچر برانکاردی می گویند. 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید