ایستا

ویلچرهای ایستا نیز از انواع ویلچرهای برقی محسوب می شوند که از قابلیت ها و امکانات بیشتری نسبت به ویلچرهای برقی معمولی برخوردارند. مهم ترین ویژگی ویلچر ایستا این است که علاوه بر حرکت بیمار به صورت افقی، او را در جهت عمودی نیز جا به جا می نماید. ویلچر ایستا به بیمار کمک می کند تا به آسانی بایستد و کارهایش را انجام دهد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید