مسافرتی حمل بیمار

ویلچر حمل بیمار یا ویلچر مسافرتی ویلچری است که بیمار نمی تواند خودش آن را حرکت دهد. معمولا برای اینکه بیمار بتواند خودش با کمک ویلچر حرکت کند بایستی سایز چرخ عقب بزرگ باشد تا بیمار بتواند با کمک دستانش به راحتی آن را حرکت دهد. برخی ویلچرها از این امکان برخوردار نیستند و در عوض دسته ای در پشت ویلچر دارند که به پرستار بیمار امکان جابه جایی و کنترل ویلچر را می دهد. این ویلچرها معمولا برای بیمارانی استفاده می شود که به هر دلیلی خودشان توانایی حرکت دادن ویلچر را ندارند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید