دستگاه بای پپ

دستگاه بای پپ از جمله دستگاه های کمک تنفسی مربوط به اختلالات خواب است. این دستگاه در عمل دم و بازدم یک فشار هوایی مثبتی را وارد مجاری تنفسی بیمار کرده و تنفس را آسان می سازد. در حقیقت بای پپ شکل پیشرفته تری از دستگاه سی پپ است و دارای فشار دو سطحی است. هرجا که دستگاه سی پپ خوب عمل نکند می توان از دستگاه بای پپ استفاده کرد.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید