دستگاه ساکشن

در پزشکی گاهی اوقات نیاز به ایجاد مکش می باشد. مکش ممکن است برای تمیز کردن مجاری تنفسی از خون، بزاق و سایر ترشحات استفاده شود به گونه ای که بیمار بتواند به درستی نفس بکشد و یا در دندان پزشکی برای خارج کردن بزاق دهان کاربرد دارد. در جراحی نیز مکش برای خروج خون از منطقه عملکرد کاربرد دارد.

عمل مکش در پزشکی توسط دستگاهی به نام دستگاه ساکشن انجام می شود که از طریق ایجاد خلا و فشار منفی مکش ایجاد می کند. ساکشن ها با توجه به حیطه کاربرد انواع مختلفی دارند و به دو دسته کلی دستگاه ساکشن پرتابل و دستگاه ساکشن خانگی تقسیم می شود.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید