پالس اکسی متر

پالس اکسی متری تستی است که برای اندازه گیری سطح اکسیژن خون (اشباع خون) استفاده می شود. این تست آسان و بدون درد است که نشان می دهد قلب شما تا چه اندازه اکسیژن را از طریق خون به دورترین نقاط بدن مثل دست ها و پاها می فرستد.  

دستگاه پالس اکسی متر که برای تست پالس اکسی متری و یا اندازه گیری اکسیژن خون استفاده می شود یک دستگاه کوچک و گیره مانند است که دارای پروبی می باشد که در تماس با نقطه ای از بدن مثل انگشتان قرار می گیرد. این پروب ها از نور برای اندازه گیری سطح اکسیژن خون استفاده می کنند. اطلاعات به دست آمده از پالس اکسی متر نشان می دهد که آیا شخص نیاز به اکسیژن اضافی دارد یا نه؟ دستگاه های پالس اکسی متر قابلیت اندازه گیری ضربان قلب بیمار را هم دارند. 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید