اکسیژن ساز پرتابل

دستگاه اکسیژن ساز پرتابل یا همراه نسل دوم اکسیژن سازها است که نسبت به انواع خانگی اندازه کوچکتری داشته و حمل آن آسان تر است و معمولا به صورت همراه در بیرون از منزل توسط بیماران استفاده می شود. این دستگاه به دلیل قابل حمل نبودن دستگاه های خانگی ساخته شد تا بتواند خلا های آن را پر کند. از جمله اینکه توان کار با باتری و برق اتومبیل را دارد، اندازه و وزن آن کمتر است و می توان در هر جایی از آن استفاده کرد. از طرف دیگر دستگاه اکسیژن ساز پرتابل به دلیل اندازه کوچکتری که دارد ظرفیت تولید گاز اکسیژن کمتری دارد در نتیجه نمی توان همانند انواع خانگی به صورت مداوم از آن استفاده کرد و به همین خاطر هم هست که بسیاری از آن ها بر خلاف دستگاه اکسیژن ساز خانگی قابلیت تولید گاز اکسیژن را به صورت پیوسته ندارند بلکه به صورت پالسی هستند.

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید